Stick glue

Stick 10 g
Glue stick in PVP, single 10 g.
Stick 20 g
Glue stick in PVP, single 20 g.
Stick 40 g
Glue stick in PVP, single 40 g.
3 stick in blister10 g
Glue stick in PVP, in blister pack 3 x 10 g.
2 stick in blister20 g
Glue stick in PVP, in blister pack 2 x 20 g.
1 stick in blister40 g
Glue stick in PVP, in blister pack 40 g.